เวย์โปรตีนกับสุขภาพ

เวย์โปรตีนกับสุขภาพเวย์โปรตีน

ถือว่าเป็นแหล่งของโปรตีนชั้นดี โดยมีกรดอะมิโนครบถ้วนในปริมาณสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนโครงสร้างแบบกิ่ง ได้แก่ ไอโซลิวซีน ลิวซีน และแวลีน ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่สำคัญต่อกระบวนการเจริญ และซ่อมแซมเนื้อเยื่อ รวมทั้งการสร้างโปรตีนของกล้ามเนื้อ และยังมีกรดอะมิโนที่มีกำมะถัน เช่น ซิสเตอีน ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กลูตาไทโอน อันเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขจัดสารพิษของร่างกาย และเมไทโอนีน ซึ่งมีบทบาทในหลายปฏิกิริยาเคมีของร่างกายของเรานั้นเอง

และนอกจากนี้แล้วเวย์โปรตีนละลายน้ำที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น แลคโตเฟอริน และอิมมูโนกลอบูลิน แลคโตเฟอรินเป็นไกลโคโปรตีนที่พบมากในเวย์โปรตีน (โปรตีนที่มีน้ำตาลในโมเลกุล) ที่จับกับเหล็ก ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สำหรับความต้องการโปรตีนแตกต่างกันไปตามช่วงอายุและเพศ

– โดยทั่วไปเพศชายต้องการโปรตีนมากกว่าเพศหญิง
– โดยเฉลี่ยผู้หญิงอายุ 14 ปีขึ้นไปต้องการโปรตีนประมาณ 46 กรัมต่อวัน
– ผู้ชายอายุ 14-19 ปีต้องการโปรตีน 52 กรัมต่อวัน

– ผู้ชายอายุ 19 ปีขึ้นไป ต้องการโปรตีน 56 กรัมต่อวัน

 

เนื่องจากเวย์โปรตีนเป็นแหล่งโปรตีนอย่างหนึ่ง ดังนั้น จึงควรรัประทานเวย์โปรตีนตามปริมาณโปรตีนที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวัน โดยต้องรับประทานอาหารหลักให้ครบห้าหมู่ควบคู่ไปด้วย

#

เวย์โปรตีนป้ายกำกับ:,

ติดต่อเรา
Contact Us

-