ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก

ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วย..มะเขือเทศมะเขือเทศ

มะเขือเทศ ต้านมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยปัจจุบันมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคหนึ่งที่เป็นที่สนใจของคนส่วนใหญ่ อาจเป็นเพราะว่ามีอัตราการตรวจพบได้มากขึ้นและมีการให้ความรู้มากขึ้น และหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก คือ อาหารประเภทใดที่มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากและมีผลอย่างไร มีอาหารอะไรบ้าง ที่ช่วยชะลอการกระจายตัวและลุกลามของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือไม่ ซึ่งจากการศึกษาและการนำข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน พบว่า อาหารไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อการเกิดและลุกลามของมะเร็ง ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก ไม่ว่าจะเป็นด้าน กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม ทั้งรวมไปถึงอาหารที่มีไขมันสูง เป็นต้น

มะเขือเทศ

 

ส่วนคำถามที่ว่าอาหารประเภทใดที่สามารถช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ก็พอจะมีอยู่บ้างนะคะ นั้นก็คือ มะเขือเทศนั่นเองค่ะ

มะเขือเทศ นอกจากจะเป็นพืชผักที่นิยมนำมาประกอบในอาหารของเราแล้ว ยังมีคุณประโยชน์ที่ใครหลายคน อาจจะไม่รู้มาก่อน นั่นคือ มะเขือเทศสามารถป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วย จากการศึกษาพบว่า ซอสมะเขือเทศสามารถลดอัตราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ถึง 33% และจากการติดตามผู้ป่วยที่ดื่มน้ำมะเขือเทศสัปดาห์ละ 2 ครั้ง นาน 12 ปี พบว่า มีอัตราการลุกลามของ มะเร็งต่อมลูกหมากลดลงถึง 35% และการกระจายตัวของมะเร็งต่อมลูกหมากลดลง 36% ส่วนในของมะเขือเทศสด พบว่า มีผลต่อมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยกว่าน้ำมะเขือเทศ เนื่องจากหากไม่ผ่านความร้อนสาร Lycophene จะไม่สามารถแตกตัวออกมาได้

ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สาเหตุการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีมากมายหลายประการ อาหารการกินเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเกิดมะเร็งเท่านั้นนะคะ ฉะนั้นการเลือกบริโภคอาหารจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้อัตราการเกิดโรคมะเร็งลดลง และมีโอกาสที่โรคจะลุกลามช้าลง

 ป้ายกำกับ:, , ,

ติดต่อเรา
Contact Us

-