บทบาทสำคัญของโซเชียลมีเดีย ที่มีต่อการทำธุรกิจในประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มาร์เก็ตบัซซ ได้เผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในประเทศไทย ที่ย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของโซเชียลมีเดีย ที่ไม่ใช่แค่การแชร์ชีวิตประจำวันและรูปภาพต่างๆ แต่เป็นในฐานะของแพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจและแบรนด์สินค้าต่างๆ เพราะปัจจุบันมีผู้ดำเนินธุรกิจและเจ้าของแบรนด์สินค้า ใช้โซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสูงถึง 89% และส่วนใหญ่จะใช้เป็นประจำทุกวัน มากถึง 71% 

โซเชียลมีเดีย มีบทบาทความสำคัญต่อชีวิตส่วนตัวของเรามาก โดยเฉพาะการแชร์ ภาพถ่ายอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือ การเซลฟี่ โดยประเทศไทย มีอัตราการใช้งานโซเชียลมีเดียสูงที่สุดในโลก ทางมาร์เก็ตบัซซ ในฐานะผู้นำด้านการค้นคว้าวิจัยด้านการตลาดของประเทศไทย ได้เปิดข้อมูลที่แสดงให้เห็นบทบาทที่สำคัญของโซเชียลมีเดียต่อธุรกิจและแบรนด์สินค้าต่างๆโดยเฉพาะในด้านการสื่อสารและการเชื่อมต่อระหว่างเจ้าของแบรนด์ธุรกิจและลูกค้า

 

บทบาทสำคัญของโฤซเชียลมีเดียต่อธรุกิจ

 

และจากผลสำรวจของมาร์เก็ตบัซซ ในประเทศไทย เผยว่า ธุรกิจและแบรนด์สินค้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ต่างก็ใช้โซเชียลมีเดียในการ ทำการตลาดและขายสินค้าไปยังลูกค้า และยัง มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีโดยแพลตฟอร์มที่ใที่ได้รับความนิยมในการขายสินค้าไดแก่  Facebook , Youtube , Line โซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจ เพราะเจ้าของธุรกิจและแบรนด์สินค้าหันมาใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารและเชื่อมต่อกับลูกค้า หรือ ใช้เพื่อขายสิน้คาโดยตรง

 

ผลการสำรวจ

 

จากผลสำรวจของมาร์เก็ตบัซซที่จัดทำเมื่อปลายปี 2560 โดยสำรวจผู้ดำเนินธุรกิจคนไทยในทุกอุตสาหกรรมจำนวน 2,000 ราย พบว่า ผู้ดำเนินธุรกิจคนไทยมีการใช้แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียและการส่งข้อความในการดำเนินธุรกิจของพวกเขาอยู่แล้ว

  • 89% ของธุรกิจส่วนใหญ่ใช้โซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มอยู่แล้ว ซึ่งครอบคลุมทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในประเทศไทย
  • 71% รายงานว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียในการทำธุรกิจเป็นประจำในทุกๆ วัน
  • 58% กล่าวว่าการใช้โซเชียลมีเดียให้ประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างเห็นได้ชัด ในด้านการสื่อสารไปยังลูกค้าโดยตรง
  • สำหรับการสื่อสารกับภายนอก 58% ของธุรกิจใช้ Line ในขณะที่ 43% ใช้ E-mail และ 35% ใช้ Facebook

 

เจ้าของแบรนด์ นักลงทุน หรือนักธุรกิจ ที่สนใจสร้างแบรนด์ ผลิตอาหารเสริม สามารถติดต่อสอบถาม พร้อมทั้งรับข้อเสนอราคาสุดพิเศษทันที คลิก >> line@ : @innovalabป้ายกำกับ:, , , ,

ติดต่อเรา
Contact Us