เจาะลึกเทรนด์ “ธุรกิจด้านสุขภาพและอาหารเสริม” ปี 2018พูดถึงเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีที่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมในระดับสากลเลยทีเดียว โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก Global Wellness ระบุว่า แม้เศรษฐกิจโลกในช่วง 2013-2015 จะถดถอยลงกว่า 3.6% แต่ธุรกิจสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก ทำให้แม้เศรษฐกิจจะถดถอยแต่ธุรกิจกลุ่มนี้กลับเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ฟิตเนส อาหารสุขภาพ และธุรกิจสปา โยพฤติกรรมของชาวอเมริกันในช่วงปี 2017 มองว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่ที่บ้านกันเลย เช่นการออกกำลังกายที่บ้าน และการวัดค่ามลภาวะในบ้าน และตอนนี้ทั่วโลกต่างตื่นตัวรับกระแสสุขภาพกันอย่างถ้วนหน้าโดยเฉพาะในปี 2018 

เจาะเทรนด์สุขภาพอาหารเสริม 2018

ประเทศไทยเป็นต่อด้านธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่สุดในอาเซียน 

ตั้งแต่ปี 2015 ประเทศไทยของเราติดอันดับ 1 ใน 10 ของปรเทศที่มีทริปด้านการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ ซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจรีสอร์ทที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ ธุรกิจสปาและการนวดเพื่อความผ่อนคลาย การบำบัดด้วยธรรมชาติต่างๆ ที่กระจายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั่วประเทศ โดยจะมีบริการด้านสุขภาพให้เลือกมากมาย รวมถึงการตแต่งสถานที่ ที่ทำให้ผู้มาใช้บริการรู้สึกผ่อนคลาย “สุขกาย สบายใจ” ในเวลาเดียวกัน

 

 

สินค้าสุขภาพในแบบ ดีไอวาย DIY HEALTH

ในปี 2018 วิธีการรักษาแบบที่ทำเหมือนๆกัน “ใช้ได้กับทุกๆคน” กำลังถูกมองว่าเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ดี จึงทำให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ในแบบเฉพาะบุคคลเติบโตจนสามารถขึ้นแซงวิธีการรักษาแบบเดิมๆ โดยมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น การที่ผู้บริโภคสามารถทำการตรวจเลือดได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงเครื่องมือที่สามารถตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอย่างเครื่อง Scanadu ท่ีสามารถวนิจิฉัยโรคเบื่องต้นได้ โดยการการ ตรวจวัดอุณหภูมิ ความดัน ชีพจร ความอิ่มตัว ของออกซิเจน และฮีลโมโกลบิน จังหวะในการเต้นของหัวใจ ความเครียด และปสัสาวะ ก่อนจะถูกแสดงผลข้อมูลต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น ในแบบเฉพาะบุคคล

เจาะเทรนด์สุขภาพอาหารเสริม 2018

  • ดีไอวาย อาหารเสริมเฉพาะคุณเท่านั้น ในปัจจุบันการ ผลิตอาหารเสริม แบบเฉพาะบุคคลเริ่มเป็นที่นิยมกันบ้างแล้วโดยผู้บริโภคสามารถสร้าง อาหารเสริมเพื่อตอบโจทย์ดานสุขภาพของตัวเองได้แล้ว เช่น สามารถออกแบบชุดวิตามินสำหรับตัวเอง โดยสารสกัดต่างๆจะระบุที่มีไว้อย่างชัดเจนถือว่าเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความโปร่งใสและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างมาก

เจาะเทรนด์สุขภาพอาหารเสริม 2018

  • สร้างเอกลัษณ์เฉพาะตัวให้แบรนด์ด้วยการตกแต่งหน้าร้าน ในปี 2018 นี้ ไม่ได้มีแค่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในแบบเฉพาะตัวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหน้าร้านที่สร้างความแตกต่างจนเป็นภาพจำให้แก่ร้านนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ร้านขายยา Molecure Pharmacy ได้นำศาสตร์แห่งการออกแบบมาสร้างสรรค์ในการตกแต่งร้านโดยฉีกกรอบหน้าตาของร้านขายยาแบบเดิมๆ ที่มีแต่ตู้กระจกทุกร้านหน้าตาเหมือนๆกัน

เจาะเทรนด์สุขภาพอาหารเสริม 2018

เทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็มสุขภาพกายและใจ

ทุกๆวันนี้ความเครียดได้แผ่กระจายไปทั่วทุกมุมโลกจนกลายเป็นของที่อยู่คู่จิตใจของคนทุกกลุ่ม ทำให้ผู้คนกลายเป็นคนที่วิตกกังวล สมาธิสั้น และรคซึมเศร้า ในปี 2018 นี้ได้มีธุรกิจหนึ่งที่นำศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานเพื่อกำจัดความเครียด และเสริมสร้างสมาธิ โดยเป็นคลาสที่ฟิตเนส หรือสปา หรือคลาสสมาธิ ที่ผสมการบำบัด เข้ากับเทคโนโลยีด้านภาพ 3D และเสียง การใช้สีสันต์ เพื่อสร้างความผ่อนคลายและเป็นวิธีที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

เทรนด์ด้านสุขภาพที่สร้างศรัทธาแนวใหม่ โดยไม่นับถือศาสนา

ในสมัยก่อนศาสนาคือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน แต่รู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันจำนวนผู้คนที่ระบุว่าตนไม่นับถือศาสนาใดเลยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี แต่สิ่งที่พวกเค้ามีไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจก็ยังคงมีอยู่ เช่น บางกลุ่มสนใจเรื่องของ “จิตวิญญาณแต่ไม่สนเรื่องศาสนา”  หรือกลุ่มคนที่นำแนวทางด้านดนตรีในยุคปัจจุบันมาปรับใช้ในโบสถ์ อย่าง ดนตรีร็อก หรือการใช้โซเชี่ยลมีเดียในการแชร์ข้อความด้านความเชื่อ เช่น ใน อินสตาแกรม เป็นต้น โดยทั้งหมดนนี้ล้วนมีผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในยุคปัจจุบันที่ต้องอยู่บนความเครียดที่สูงในทุกๆสังคมทั่วโลก

 

เมื่อโลกเปลี่ยนไปตามการเวลา ธุรกิจต่างๆ ล้วนต้องปรับตัวเช่นกัน และเรา โรงงานอินโนว่า แล็บ โออีเอ็ม ก็ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และคิดค้นผลิตภัณฑ์ ที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงและศึกษาทิศทางการตลาดอยู่เสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนทุกท่าน ว่าเราจะเป็นผู้นำในตลาดรับผลิตอาหารเสริมของประเทศไทยป้ายกำกับ:, , , ,

ติดต่อเรา
Contact Us

-