ความแตกต่างของผู้บริโภคยุค 1.0 ถึงยุค 4.0 สิ่งสำคัญที่นักการตลาดต้องรู้!!การตลาดยุค 4.0 หรือ ประเทศไทยยุค 4.0 เรามักจะได้ยินคำเหล่านี้จากบรรดาคนใหญ่คนโตของประเทศกันอยู่บ่อยครั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนไปตามกระสังคมทั่วโลกที่เข้าสู่ยุค ดิจิทัลเต็มตัว และเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา หลายอย่างยังไม่รองรับกับการตลาดในยุค 4.0 เท่าไรนัก จะมีเพียงคนกลุ่มน้อยเท่านั้นที่นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้สร้างกลยุทธการตลาดในยุค 4.0 และมักจะเรียกกันว่ากลุ่ม ธุรกิจ Start Up แต่จะมีผลกระทบอย่างมากในกลุ่มคนระดับล่างเพราะการเข้ามาแทนที่ของเทคโนโลยีนั่นเอง ดังนั้นช่วงนี้เราจึงจะเห็นรัฐบาลพยายามที่จะผลักดันสินค้า การเกษตรเข้าสู่ระบบค้าขายออนไลน์และส่งออก อย่างมาก

การตลาด 4.0

มาทำความรู้จักกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มโดยเราจะแบ่งตามลักษณะการใช้เทคโนโลยี 

  • ผู้บริโภคยุค 1.0 ผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่ไม่ซับซ้อนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื่อจะเป็นเรื่องของราคาและความสะดวกในการซื้อมากกว่า ไม่เน้นความแตกต่างระหว่างแบรนด์ ดังนั้นหากนักการตลาดมีกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ควรเน้นทำการตลาดหนักไปทาง Mass Market และเน้นการขายจำนวนมากๆ
  • ผู้บริโภคยุค 2.0 ผู้บริโภคกลุ้มนี้เป็นกลุ่มที่มีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นหรือเป็นกลุ่มคน Gen X กลุ่มนี้จะให้ความสำคัญในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับและคุณภาพเป็นหลักมากกว่าด้านราคา คือ ถ้าสินค้าดีก็ยอมจ่าย มีการเปรียบเทียบความแตกต่างของสินค้าแต่ละแบรนด์ ดังนั้นนักการตลาดที่มีคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายต้องคำนึงถึงการทำให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งให้ชัดเจน และเน้นใช้กลยุทธแบบ Value Customer Market
  • ผู้บริโภคยุค 3.0 กลุ่มคนยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ การเลือกซื้อสินค้าเน้นการใช้อารมณ์มากกว่าการใช้เหตุผล คือ ถ้าชอบก็ซื้อ ถ้าโดนใจก็ใช้ และกลุ่มนี้จะใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการตัดสินใจซื้อ หรือเรียกได้ว่าชีวิตติดรีวิว ดังนั้นนักการตลาดที่วางคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย ต้องเน้นทำการตลาดบนสื่อออนไลน์ Digital Customer Marketing และเน้นความแปลกใหม่และความคิดสร้างสรรค์และสร้างภาพพลักษณ์ของแบรนด์ที่โนใจกลุ่มลูกค้า
  • ผู้บริโภคยุค 4.0 เป็นกลุ่มที่เน้นเลือกซื้อสินค้าที่บ่งบอกตัวตนของตัวเอง เป็นสินค้าที่เหมาะกับตัวเองที่สุด สะดวกที่จะซื้อ หาซื้อที่ไหนก็ได้ และลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้ยึดติดยี่ห้อ และหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาประกอบการรตัดสินใจซื้อ ดังนั้นหากคุณมีลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ของคุณต้องวางตัวให้เป็นผู้ถูกเลือก ไม่ใช่ไปเสนอตัวให้กับลูกค้า เพราะลูกค้าจะรู้สึกว่าถูกยัดเยียดมากเกินไป Sophisticated Customer Market และต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย และเน้นกลยุทธสร้างความสนิทสนมกับลูกค้าและมีการเชื่อมโยงช่องทางการจัดจำหน่ายเข้าไว้ด้วยกัน

 

การที่เราจะสร้างแบรนด์สินค้าขึ้นมาสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงเป็นสิ่งแรกคือ เราจะขายสินค้าให้กับใคร ใครคือลูกค้าของเรา ในสินค้า อาหารเสริมก็เช่นกัน การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อการวางกลยุทธการตลาดและยอดขาย และเรา โรงงานผลิตอาหารเสริม อินโนว่า แล็บโบราโทรี่ ไม่เพียงแต่เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าแต่เรายังให้คำปรึกษาด้านการตลาดแก่ผู้ที่มาสร้างแบรนด์อาหารเสริมและเครื่องสำอางกับเราอีกด้วยป้ายกำกับ:, , , , , ,

ติดต่อเรา
Contact Us

-