โรงงานอินโนว่า ฮาลาล

มาตรฐานฮาลาล อินโนว่า โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ชาวมุสลิม มั่นใจ!!ในธุรกิจอาหารเสริม มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นการการันตีคุณภาพของโรงงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรฐานต่างๆ จะมีหน่วยงานมาตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค มาตรฐานฮาลาล เป็นมาตรฐานหนึ่งที่สำคัญ โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ได้รับมาตรฐาน ฮาลาล จะถือได้ว่าเป็น โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่มีประสิทธิภาพมากระดับหนึ่ง เลยทีเดียว

อาหารฮาลาล คือ อาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่อนุมัติตามบัญญัติของศาสนาอิสลาม เพื่อให้มุสลิมบริโภคหรือใช้ประโยชน์ได้ หมายถึง การผลิต การบริการ หรือการจำหน่ายใดๆ ทุกขั้นตอน จะไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลาม ไม่ว่าจะเป็น ส่วนผสม สารสกัด การปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ จะอยู่ภายใต้การควบคุมตรงตามบัญญัติศาสนาถูกต้อง เพื่อให้ชาวมุสลิมเกิดความมั่นใจว่าสามารถรับประทานและนำไปใช้ประโยชน์ได้

เครื่องหมายฮาลาล จะเป็นเครื่องหมายที่คณะกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย หรือคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดต่างๆ ได้อนุญาติให้ประทับ เครื่องหมายฮาลาล ไว้บนฉลาก ผลิตภัณฑ์ หรือ การออกแบบสื่อต่างๆ ได้ป้ายกำกับ:

ติดต่อเรา
Contact Us

-