5 สิ่งที่เริ่มต้นทำธุรกิจ

5 สิ่งที่คุณต้องมีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจ1. ความชอบ (Passion)
ผู้ก่อตั้งธุรกิจและพนักงานต้องมีใจรักในธุรกิจสูง จึงจะช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจไปถึงจุดหมายได้เร็วขึ้น

2. เงินทุน (Capital)
ธุรกิจต่างๆก็ต้องการเงินทุนที่เหมาะสมแตกต่างกัน

3. เวลา (Time)
ทุกธุรกิจต้องการความเอาใจใส่จากเจ้าของกิจการ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นที่ธุรกิจยังไม่ลงตัวมากนัก นอกจากนั้นแต่ละธุรกิจก็ต้องการเวลาที่แตกต่างกัน

4. ความอดทน (Patience)
เจ้าของกิจการ ที่อดทนผ่านช่วงเวลา และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จนกิจการสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม

5. แผนการตลาด (Marketing Plan)
การวางแผนและเตรียมความพร้อมก็ถือว่าคุ้มค่าประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในธุรกิจให้เร็วขึ้นป้ายกำกับ:, ,

ติดต่อเรา
Contact Us

-